Gästgivargårdar och skjutsstationer

Välkommen!

Projekt Östgötska Gästgiverier och skjutsstationer

Projektet startade i början av 2007 och är nu avslutat efter årets fältstudier. Målet med projektet har varit att med kartor och förordningar beskriva skjutsväsendet i Östergötland under tiden 1649-1933. Att identifiera och kort beskriva gästgiverier och skjutsstationer.
Arkivforskning har skett på Landsarkivet i Vadstena där i första hand dokument i Lands-kansliets och Kronofogdarnas arkiv fotograferats digitalt för att sedan bearbetas på hemmaplan. Mycket arbete har lagts ned på registrering av de ca 4 000 bilder som tagits där.
På Östergötlands länsmuseum har vi tacksamt tagit del av äldre tidningsklipp och foton. Dessa fotografier har skannats. Vi lyckades här även få ta del av här avbildade vackra skjutstavla från Studstorp.
Stiftsbibliotekets äldre kartor, reseguider och andra böcker har genomsökts.
En mångårig anställning vid Lantmäteriet har varit till gagn vid hanteringen av dess kartor.

Med något undantag har samtliga gårdar inom länet och alla angränsande såväl söder som norr om länet besökts och fotograferats.

 

Projekt Småland - Öland 

Projektet startade 2010 och omfattar Kalmar, Jönköpings och Kronobergs län.
Projektet
syfte är att inventera och beskriva skjutsväsendet inom rubricerat område, som det tedde sig under åren 1649 till 1933. Att identifiera kvarvarande skjutsanstalter och dokumentera dem tillsammans med eventuella föremål, äldre bilder etc från denna verksamhet. Det är en fortsättning på motsvarande projekt utfört i Östergötland

Tre böcker planeras. En för varje län.

Gästgiverier och skjutsstationer
Kalmar län                                                                         Utgiven       15 nov 2012
Jönköpings län                                                                   Utgiven            nov 2013
Kronobergs län                                                                                        höst 2014